uk
Personal Sportcoach

Staatssecretaris Dekker

Ministerie Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

T.a.v. De Heer Dekker, staatssecretaris

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag

Geachte heer Dekker,

Fantastisch dat u het pestgedrag op scholen gaat aanpakken. Op de steun van mijn Rots & Water collega’s en die van mij kunt u rekenen.

Indien u nog een effectief en doelgericht programma zoekt, dan adviseer ik u het Rots & Water programma.

Hiervan is wetenschappelijk bewezen dat het werkt.

Vanaf 1979 heb ik als allround (vecht)sportcoach meer dan 30.000 mensen gecoacht om het beste uit zichzelf te halen. Mijn inzicht in sport, bewegen en mensen is sterk ontwikkeld. Hierdoor kan ik snel inspelen op behoeften en aanleg en maatwerk leveren.

Als het om aanpakken van pestgedrag gaat, dan kies ik voor het Rots & Water programma.

Hoogachtend,

Ronald Blauw

personal sportcoach

Reactie

Kenmerk: 502221

Geachte heer Blauw,

Hartelijk dank voor uw brief waarin u reageert op de plannen voor de aanpak van pesten in het onderwijs. Staatssecretaris Dekker heeft hierover de afgelopen periode veel brieven en e-mails ontvangen. Deze waren vaak voorzien van een verzoek om mede vorm te mogen geven aan het beleid, of het aanbod om een methode tegen pesten te komen demonstreren. Ook ontving hij brieven met persoonlijke ervaringen met pesten en adviezen over hoe hiermee om te gaan.

De staatssecretaris waardeert deze betrokkenheid zeer, maar kan niet persoonlijk iedereen een antwoord sturen of ingaan op alle uitnodigingen. Op verzoek van staatssecretaris Dekker beantwoord ik uw brief. Daarbij zal ik kort ingaan op de voorgenomen maatregelen die in het Plan van aanpak tegen pesten genoemd worden.

Op 25 maart presenteerden de staatssecretaris en de Kinderombudsman het Plan van aanpak tegen pesten. Dit plan is opgesteld na gesprekken en in overleg met belangen- en onderwijsorganisaties. Ook ouders, leerlingen, leraren en wetenschappers zijn hierbij betrokken. In het plan staan de maatregelen die scholen moeten nemen om pesten tegen te gaan. De staatssecretaris wil deze maatregelen in de wet vastleggen en zal daartoe een wetsvoorstel indienen bij de Tweede Kamer.

Scholen zullen worden verplicht om pesten aan te pakken met een programma dat aan een aantal criteria moet voldoen. Die criteria worden de komende periode verder uitgewerkt door een commissie van deskundigen. De staatssecretaris heeft het voornemen om het Nederlands Jeugdinstituut te vragen deze commissie samen te stellen. Het is belangrijk dat de programma’s goed zijn onderbouwd en dat zij het gewenste effect hebben.

De verantwoording voor een goed anti-pestbeleid op de scholen ligt in de eerste plaats bij de scholen zelf. De ervaring van het ministerie van OCW is dat scholen doordrongen zijn van de ernst van het probleem. Hoewel scholen verplicht worden om een anti-pestmethode te gaan gebruiken die aan een aantal kwaliteitscriteria moet voldoen, ligt de keus voor de methode bij de scholen zelf. Zij weten immers zelf welk programma het beste aansluit op hun wensen en mogelijkheden.

Verder wordt in het plan van aanpak gewezen op de cruciale rol van de leraren. Niet alleen zittende, maar ook aankomende leraren moeten leren hoe zij pesten kunnen voorkomen, signaleren en aanpakken. Daarom maakt de staatssecretaris afspraken over bij- en nascholing met de sectorraden. Voor de pabo en de lerarenopleidingen wordt er een lesmodule ‘Omgaan met verschillen en pestgedrag’ ontwikkeld.

De verschillende bijeenkomsten over pesten met alle betrokken partijen zijn zinvol geweest en hebben bijgedragen aan het Plan van aanpak tegen pesten. In het voorjaar zullen regionale bijeenkomsten worden gehouden, gericht op ouders, leerlingen, scholen en belangstellenden. Ook leden van de Tweede Kamer zullen uitgenodigd worden voor deze bijeenkomsten. De organisatie is nog niet rond, zodat ik u op dit moment hierover niet verder kan informeren. De bijeenkomsten, die voor iedereen toegankelijk zijn, zullen aangekondigd worden op . Ook scholen, de po-raad en de vo-raad zullen waarschijnlijk melding maken van de bijeenkomsten. 

Mocht u meer willen weten over het Plan van aanpak, dan kunt u dit downloaden via www.rijksoverheid.nl door ‘pesten’ in de zoekfunctie in te voeren.

Met vriendelijke groet,

Het hoofd afdeling Bestuur en Burger

Anita Schilperoort

Paas-ei-gen-schappen

De Paas Haas is vroeg dit jaar. Gezien de huidige weersomstandigheden is de kans op bevriezing van de paaseieren aanwezig. De P(aas)H(aas)-waarde kan dan in het geding komen, echter de symboliek van vruchtbaarheid niet. De lente is in aantocht, het nieuwe leven staat voor de deur. Alles loopt uit.

De dagen lengen, de eerste merels zijn te horen en een gevoel van hormonale onrust is waar te nemen. De mensen komen weer uit hun holen en krijgen meer energie. Er vindt een soort wedergeboorte plaats. 

Zou het niet fantastisch zijn om je elke dag als herboren te voelen? Je opent de ogen en het eerste wat in je opkomt is ‘Yes, weer een dag, ik mag weer!’ En als dat wenselijk is, zou je er dan energie in willen steken om dat gevoel te krijgen? Je kunt er namelijk zelf veel, zo niet alles aan doen om dat te realiseren. Een weg daarnaartoe is door je leven te bestuderen. 

Volgens Socrates is een leven dat niet bestudeerd is, het niet waard om geleefd te worden. Zelf-studie doe je vanuit die optiek dus je leven lang. Het geeft inzicht in je persoonlijkheid, waarden, talenten, sterke punten, stijl, motivatie en vaardigheden. Het levert een helder toekomstbeeld op. Je weet welke kant je op wilt gaan, waar je kansen liggen en hoe je het beste tot je recht komt. Dat inzicht leidt tot zelfacceptatie en zelfrespect. Uiteindelijk geeft dat je energieniveau een enorme boost. Als je leeft vanuit je kracht gaat alles vanzelf. Je hoeft niet te ‘werken’. 

Aangezien werken het grootste gedeelte van ons leven beheerst, kun je daar de meeste winst pakken. Het is dus de kunst om werk te vinden dat je duurzaam blij zal maken. Werk waarin jij met jouw talenten optimaal kan presteren en excelleren. Maar hoe vind je dat? 

Zoals bij elke reis is het handig dat je een kaart hebt om de juiste weg te vinden. Het boekje ‘In 5 stappen naar je droombaan’ van Anja Overdiek (ISBN: 978 90 244 1748 3) gaat over de reis naar de ideale baan. Een aanrader. Het boek geeft concrete voorbeelden en oefeningen. Het vergt slechts een investering van €12,- en de energie om er mee aan de slag te gaan. Energie die je dubbel en dwars terugverdiend. Karma werkt altijd. 

Jij bent verantwoordelijk voor jouw geluk, dus verbeter je wereld en begin bij jezelf. 

Kies eieren voor je geld. Alles wat je nodig hebt zit al in je. Gebruik wat je op de schappen hebt staan, dan kun je jouw ei kwijt. Zo kun je elke dag jouw opstaan vieren. 

Vrolijk Pasen,

Ronald Blauw

(Deze blog is als column verschenen in SWF Sport 2013 nummer 3)

Belasting sport omhoog in Sneek

Heeft u al belastingaangifte gedaan? U kunt het natuurlijk nog even uitstellen, maar u ontkomt er niet aan. U ontkomt ook niet aan de controle op uw aangifte. Als u denkt dat u er vanaf bent wanneer u de aangifte laat verzorgen door een accountant dan heeft u het mis. Uiteindelijk bent u verantwoordelijk voor de belasting. Leuker kunnen ze het niet maken!

Voor sporten geldt precies hetzelfde. U kunt het natuurlijk nog even uitstellen, maar als u fitter, gezonder of slanker wilt worden, ontkomt u niet aan de controle op uw schema. Als u denkt dat u er vanaf bent wanneer u een schema heeft laten maken door een fitness instructeur, dan heeft u het mis. Uiteindelijk bent u tijdens de arbeid verantwoordelijk voor de belasting.

Net als bij werken wordt bewegen in de trainingskunde arbeiden genoemd. Bij werken levert u arbeid om financieel resultaat te behalen, de belasting bepaalt in belangrijke mate uw rendement. Bij sporten levert u arbeid om conditionele resultaten te behalen, de belasting bepaalt ook hier in belangrijke mate uw rendement. Hoe hoger de belasting, hoe hoger het rendement. U hoeft alleen maar evenredig arbeid te verrichten. Leuker kunnen we het niet maken!

Arbeid leveren kost energie en levert energie op. Hoe zwaarder er arbeid wordt verricht, des te meer energie er vrij komt. Dat kunt u bij uzelf en bij anderen zien, horen, ruiken, voelen en proeven.

Als personal sportcoach werk en woon ik in Sneek en in Amsterdam. Wat me elke keer opvalt als ik ‘de dijk’ overga is het verschil in de energieniveaus aan beide zijden. Dat is het best waarneembaar wanneer ik vanuit de Health Club in Amsterdam een sportcentrum in Sneek binnenloop. Bij een lowbudget centrum daalt het energieniveau dan wel met 80% tot niveau sluimerstand. Het lijkt wel dat die sporters daar niet aan staan.

Een gemiste kans. Deze sporters hebben wel de discipline om aanwezig te zijn, maar behalen niet optimaal rendement omdat de belasting te laag is. Wie is daar verantwoordelijk voor? Juist, zijzelf. Wanneer men niet wordt bijgestaan door een trainer, moet men zelf trainer zijn. Dan moet men zichzelf in het zweet jagen.

Zweet? Ja echt, zweet! Herkenbaar aan de parelvormige bolletjes op de huid, die in kleine straaltjes grote plassen vormen en donkere natte plekken op de kleding tekenen. Ruikt naar voedsel, kattenpis en ongewassen lichamen.

In ‘t sweet uwes aanschijns sult gy gas passeren, urine verliezen, tranen laten, bloeden, snotteren, hijgen, kreunen, steunen, kermen, schreeuwen, puffen, pijn lijden, huid schaven, beurs worden, eelt vergaren, verwensingen uiten, afzien, huilen, sterretjes zien, focussen, ijzer vreten, zout likken, maaginhoud retourneren, stoppen en doorgaan. Kortom hét Paradijs voor een trainer.

Creëer uw eigen Belastingparadijs.

Raadpleeg een arts voordat u begint met sporten.

Ronald Blauw

(Deze blog is als column verschenen in SWF Sport 2013 nummer 2)

Do or die earlier

Wat is u dierbaarder dan uw kinderen of zelfs uw kleinkinderen?

Als u de leeftijd van uw (klein)kinderen zou kunnen verlengen, zou u dat dan doen?

Hun gezondheid, hun welzijn en hun kwaliteit van leven hangt af van de acties die u nu onderneemt, op het gebied van fysieke activiteiten.

Nog maar een paar generaties geleden, waren fysieke activiteiten een vast onderdeel van het dagelijks leven. Tegenwoordig hebben we daar zo’n afstand van genomen, dat fysieke inactiviteit al gewoon wordt gevonden. Maar de sociale en economische kosten en consequenties hiervan zijn onoverzienbaar. De impact van de wereldwijde lichamelijke inactiviteit raakt iedereen.

De mens is ontworpen om actief te zijn. Onderzoek wijst uit dat de mens inactiever wordt naarmate de economie zich ontwikkelt. Lichamelijke inactiviteit is een sluimerende en gevaarlijke bedreiging voor de gezondheid, het welzijn en de kwaliteit van leven van iedereen. De generatie van 12 jaar en jonger is de eerste die niet ouder wordt dan hun ouders, als gevolg van te weinig bewegen. Het is nu meer dan ooit tevoren tijd voor actie!

Wie in het bezit is van een lichaam, een bewegingsapparaat, heeft de oplossing. Lichamelijk actieve ouders geven dezelfde actieve patronen door aan hun kinderen. U als ouder bent dus het rolmodel voor uw kinderen.

Daarom moet u de cirkel van inactiviteit doorbreken. Dit vraagt om hoge mate van commitment, omdat niets zo moeilijk is als veranderen. U doorbreekt de cirkel door positieve sport ervaringen te creëren voor kinderen en een dagelijkse fysieke activiteit te integreren. Hierbij kunt u denken aan:

  • Sport zelf en neem ze mee
  • Maak ze lid van een sportvereniging
  • Wees een trouwe supporter tijdens trainingen en wedstrijden
  • Ga met ze voetballen op een trapveldje
  • Stimuleer buitenspelen (rolschaatsen, tikkertje, verstoppertje, schaatsen op natuurijs, mountain biken in het bos, skaten, basketballen, etc.)
  • Breng ze lopend of op de fiets naar school
  • Organiseer actieve verjaardagsfeestjes i.p.v. bij Mac Donalds

Als u kinderen voor de leeftijd van 10 jaar weet te inspireren, dan plukken zij de vruchten en geven het door aan de volgende generatie. Daar kunt u met een tevreden hart op terugkijken. We zeggen niet voor niets: ”Jong geleerd is oud gedaan”.

Wat heeft er nu nog meer prioriteit dan het lichamelijk actief zijn en blijven?

Ronald Blauw

(Deze blog is als column verschenen in SWF Sport 2013 nummer 1)

To bouffe or not to bouffe

Kent u de film ‘La grande bouffe’? De film gaat over vier rijke vrienden die in een weekend samenkomen met het doel om zichzelf dood te eten. Een aanrader om eens tijdens de feestdagen te zien. In feite doen we precies hetzelfde met Kerst en Oud en Nieuw. We eten en drinken veel te veel. En waarom ook niet? Alles is te koop en je hebt er nu nog niet zoveel last van. Het ‘sneeuwschuiver-complex’ schuift de gevolgen voor ons uit. Maar uiteindelijk rekent ook u af met de keuzes die u heeft gemaakt….

Binnenkort wensen we elkaar weer massaal geluk, gezondheid en liefde toe. Wenst u dat uzelf ook toe? Als dat zo is, dan wil ik u vragen of u werkelijk van uzelf houdt. Uw dierbaren kunnen zichzelf gelukkig prijzen als het antwoord ja is. Want als u niet van uzelf houdt, dan kunt u ook niet van een ander houden.

Als het hart de bron van liefde is en klopt voor u en voor uw dierbaren, heeft u dan ook uw hart– en vaatstelsel lief? Bent u zich er bewust van dat u het hart langzaam maar gestaag verdrinkt in vet, wanneer u teveel eet en drinkt en te weinig beweegt? Wat doet u er aan om dat te voorkomen?

Begin bij het keuzemoment. Tussen stimulus en respons bestaat een ruimte. In die ruimte schuilt het vermogen om een reactie te bepalen. In de reactie schuilt groei en vrijheid. Daar heeft u dus invloed! Waar kiest u voor, wetende dat kleine veranderingen grote gevolgen hebben op lange termijn? Begin de reis met de eerste stap. Neem die stap NU!

U bent geen doorzetter? Ik weet zeker dat u dat wel bent. Wat als de beul zegt: ”Als u en uw dierbaren nu niet matigen met eten en drinken, dan verdrink ik jullie één voor één voor de ogen van de anderen” Dan kunt u wel doorzetten toch?

Wereldwijd verdrinken miljoenen medemensen zichzelf in vet en de rest staat erbij te kijken. Obesitas en diabetes type 2 zijn een wereldwijde epidemie. De generatie van 12 jaar en jonger is de eerste die niet ouder wordt dan hun ouders als gevolg van te weinig bewegen. Een duidelijk signaal van moeder natuur dat die mensen verkeerd op weg zijn. Evolutie in uitvoering! Wat voert u uit?

"Je eigen positieve toekomst begint in dit moment. Alles wat je hebt is dit moment. Elk doel is mogelijk vanaf hier" (Lao Tzu)

Welke doelen stelt u NU? Welke acties gaat u NU nemen?

Fijne feestdagen!

Ronald Blauw

(Deze blog is als column verschenen in SWF Sport 2012 nummer 3)

Ego colosseus!

Waar denkt u aan bij de woorden ‘kick boksen’? Criminelen en asocialen? Geen wonder, het zijn de criminelen en asocialen gelinkt aan het kick boksen die in het nieuws komen.

Dat wil niet zeggen dat iedere beoefenaar van het kick boksen of bezoeker van een gala een crimineel of asociaal is. Een crimineel is iemand die misdaden begaat. Een asociaal wordt regelmatig gearresteerd, misleidt anderen, is snel geïrriteerd en agressief, toont geen berouw of spijt en is onverschillig als hij anderen heeft geschaad, verwond of mishandeld. Kenmerkend is het ontbreken van empathie, wat te herkennen is aan sterk egocentrisch gedrag.

Badr Hari, technisch gezien een top talent, wil de allergrootste kampioen ooit worden. Hij toont echter niet de kenmerken die een waar kampioen sieren, zoals discipline, professionaliteit, sportiviteit, zelfbeheersing, bescheidenheid en empathie. Door zijn lage emotionele bewustzijn heeft hij niet in de gaten dat zijn enorme ego zijn grootste handicap is. Voor dit kaliber ego’s is de wedstrijdring het ultieme podium om hun superioriteit te tonen en de plek waar het geoorloofd is om (roekeloos) fysiek geweld te plegen. Wat zou het mooi zijn als hij zijn handjes eens liet wapperen in het voordeel van anderen die minder bedeeld zijn.

Trainers van grote ego’s hebben nog grotere ego’s. Een mooi voorbeeld daarvan is Badr's voormalig trainer  en uber-ego Thom Harinck. Zijn commentaar op het gebeuren met Badr: “Assie bij MIJ was blijve traine, dan wassut nooit gebeurd” m.a.w. “IK ben fantastisch” Op de vraag of Thom Badr in de gevangenis zal opzoeken, luidt het antwoord "Nee, omdat Badr bij MIJ weg is gegaan" Het narcistische trekje van trainers in vechtsportland is dat het vertrek naar een andere trainer wordt gezien als hoogverraad. Jezelf afvragen waarom iemand opstapt, wat jouw bijdrage daarin is en om dat te accepteren is te pijnlijk. Daar hebben mensen met een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen wel meer last van. Liefde wordt acuut haat. Helden worden acuut stakkers van formaat.

Maar….. net zoals de commentatoren bij ‘Fight Club’ op Eurosport, zichzelf en hun co-commentatoren met superlatieven overtreffen, zo zijn er ook nóg grotere stakkers met nóg grotere ego’s. Zondag 11 november viel er een dode te betreuren na een schietpartij bij een kickboksgala in Zijtaart. Iemand vermoorden is de meest egoïstische daad die men kan plegen. Hoe is het met je gesteld als je iemand in het gezicht schiet, een ander verwond en het risico loopt omstanders te doden c.q. te verwonden? Wat ben je als je erna in een galopje vandoor gaat?

Is het alleen maar moord en doodslag in deze sport? Nee, gelukkig niet. Het positieve nieuws over kick boksen kan bijvoorbeeld gevonden worden bij de aanhangers van de ware vechtsportgedachte: ‘Streven naar een optimale persoonlijke c.q. spirituele ontwikkeling door gevechtstraining’ Dat menigeen daar een lesje van kan leren is geen nieuws. 

Ronald Blauw

(Deze blog is als column verschenen in SWF Sport 2012 nummer 2)

Versterken en vormen

Niet weerhouden door dyslexie en beelddenken ga ik de uitdaging aan om maandelijks een column te schrijven voor de SWF Sport. Het is een uitdaging om buiten de veilige comfort zone te treden. Dat dwingt tot nadenken. Een kans om te leren en te groeien. Die leergierigheid zorgt voor een voortdurende bereidheid tot leren. Daarnaast zorgt mijn toekomstgerichtheid voor het kijken voorbij de horizon. Prestatie-gerichtheid, zelfverzekerdheid en focus zorgen ervoor dat ik doorga waar anderen het voor gezien houden. Geen betere situatie voor deze talenten als in de rol van sportcoach.

Als sportcoach ontwikkel ik trainingsprogramma’s, bedenk strategieën en tactieken en breng de kunst van het spel over. Mijn specialisaties zijn: situatief leidinggeven, kick boksen, zelfverdediging, weerbaarheid, kracht- en conditietraining, mental coaching, agressieregulatie, effectieve communicatie en persoonlijke effectiviteit. In de eerste plaats is mijn rol inspirator en mentor.

Op zestienjarige leeftijd ben ik begonnen met het zelfstandig lesgeven in karate. Een jaar later werd dat kick boksen en conditietraining. Dit was is in de gymzaal van vormingscentrum ’t Stek naast de watertoren in Sneek. Nu, 33 jaar later, verzorg ik personal training en personal sportcoaching in het exclusieve Sports World Amsterdam. 

In de tussenliggende tijd heb ik o.a. nog rollen vervuld als buitensport coördinator, trainer leiderschap en management vaardigheden voor hbo studenten, manager health club, topsportbegeleider NOC*NSF, praktijkopleider Fit!vak, mentor mbo- en hbo sport en bewegen, IBT docent teambuilding en communicatie politie/M.E. 

Tot op heden heb ik meer dan 30.000 mensen uit alle lagen van de bevolking gecoacht. Van jong tot oud, familie, vrienden, van beginner tot topsporter, van jeugddelinquent tot politie, van scholier tot leraar, van burger tot militair en van werknemer tot ondernemer.

Deze ervaring heeft geleid tot grondige zelfkennis en mensenkennis en een scherp inzicht in sport en bewegen. Hierdoor coach ik onder alle omstandigheden op maat en geef ik sporters wat ze nodig hebben. Daardoor maak ik het verschil.

Sportcoaching levert een krachtige bijdrage aan de ontwikkeling van de onbeperkte mogelijkheden van mensen. Het is mijn missie om er uit te halen wat er in zit. Versterken en vormen. 

Suggesties voor onderwerpen voor weblogs zijn van harte welkom! 

Ronald Blauw

(Deze blog is als column verschenen in SWF Sport 2012 nummer 1)

«      1   |   2